behandeling acuut oorsuizen in Duitsland

Op deze pagina staan de meest gestelde vragen door mensen die overwegen op consult te gaan bij een Duitse KNO-arts en eventueel een behandeling in Duitsland te ondergaan.


Wat zijn de werkzame stoffen die gebruikt worden?

De werkzame stoffen zijn een ontstekingsremmer; een corticoïde zoals prednisolon en een doorbloedingsmiddel zoals pentoxifylline. De bedoeling is om meer zuurstof in de bloedsomloop te krijgen zodat de gehoorhaartjes in het binnenoor (slakkenhuis) kunnen herstellen. Deze zijn slechts zeer geringe tijd vatbaar voor herstel vandaar hoe eerder erbij des te groter de kans op succes is.


Wat kost het?

Een belangrijke vraag. We blijven tenslotte Nederlanders. De behandeling kan per persoon verschillen bijvoorbeeld voor wat betreft dosis. Een behandeling met 10 infusen en consulten kost ongeveer € 700,- inclusief bijbehorende medicatie (± € 200,- te betalen in de apotheek). Een en ander is ook afhankelijk van uitgevoerde onderzoeken en de dosis medicatie; schrijft de arts een hogere dosis medicatie voor dan kan het bedrag voor medicatie oplopen tot € 300,-. Medicatie moet direct apart betaald worden in de apotheek. Bij sommige apotheken kunt u ook met een Nederlandse bankpas betalen Reken dus op een totaalbedrag van ± € 700,- bij 10 infusen (iedere dag melden bij de praktijk voor infusen).

Blijkt een infuusbehandeling niet van toepassing na consult en onderzoeken, dan zijn de kosten voor alleen consult en onderzoeken (meestal een gehoortest, druktest en BERA-test) ± € 300,-.

Dan zie je trouwens gelijk het verschil tussen de kosten van de gezondheidszorg in Duitsland en Nederland.....


Wordt het vergoed door de ziektekostenverzekeraar?

Zodra er infusen van toepassing zijn wordt sinds 1 jan 2014 geen vergoeding meer gegeven door geen enkele verzekeringsmaatschappij. Dit is namelijk niet volgens de Nederlandse protocollen. Dan ook niet voor consult en onderzoeken. Dat is op zich krom want stel u krijgt eerst tabletten dan zouden ze het moeten vergoeden want u mag uw eigen zorgverlener binnen de EU uitkiezen volgens Europese wetgeving. Een eventuele vergoeding komt natuurlijk wel eerst in aftrek op het eigen risico van het jaar waarin het consult plaats vindt.

Ook Duitse Krankenkassen (te vergelijken met ons vroegere ziekenfonds) vergoeden de medicatie niet meer maar wel consult en onderzoeken. In Duitsland bestaat er onderscheid tussen ziekenfonds en particulier verzekerden zoals dat in Nederland tot 2005 ook was. Duitse particuliere verzekeringen vergoeden de gehele infuustherapie wel.

In Nederland zijn echter vanaf 1 januari 2014 strengere regels van toepassing vanwege de betutteling van de Nederlandse Zorgautoriteit; deze ziet erop toe dat de verzekeringsmaatschappijen uitkeren volgens de Nederlandse normen want zoals bekend beschouwt men deze behandeling in Nederland niet conform de stand van wetenschap en praktijk. En daar kunt u het mee doen.


Moet ik een verwijzing hebben?

Er is geen verwijzing nodig van een (huis)arts. Gewoon bellen en zeggen dat er sprake is van acuut oorsuizen en meestal kunt u dezelfde dag of anders de dag erna terecht. Dan zie je weer een verschil tussen gezondheidszorg in Duitsland en Nederland....


Moet ik mijn medisch dossier meenemen?

Nee, u moet uw eigen verhaal in het Duits vertellen. En bovendien: hoogstwaarschijnlijk is uw dossier in het Nederlands en u moet ervan uitgaan dat de Duitse KNO arts geen Nederlands kent. Duitsland kent geen elektronisch patiënten dossier of iets dergelijks. Alleen in Nederland probeert men alles op een Big Brother-achtige manier te regelen. Ook identificatieplicht is er niet zoals in Nederlandse ziekenhuizen.


Wat zijn de bijwerkingen?

Prednisolon: een rood hoofd en zoals op de Duitse bijsluiter staat "gereizt" (fellere reacties). Dat klopt ook wel. Sommige mensen houden extra vocht vast. Als dit zo is plas je na de kuur dit weer uit. Maagklachten kunnen voorkomen in het bijzonder bij mensen bij wie dit al een gevoelige plek is. Ook de bloeddruk kan stijgen.

Pentoxifylline (merknamen:Trental of Hexal): krampen. Zelf heb ik krampen ervaren in de benen (voorkant) met name in bed.
Ook kan de bloeddruk stijgen maar het tegenovergestelde is ook mogelijk met name bij mensen met geheel of gedeeltelijk Indisch bloed en geheel of gedeeltelijk niet-Westerse afkomst (niet blank). Pentoxifylline kan dan worden vervangen door bijvoorbeeld Asperine of Gingko Biloba. Echter een bloeddrukdaling bij mensen van Westerse afkomst komt zeer zelden voor. Als dit het geval is dan merk je dat gelijk bij het eerste infuus, je wordt dan duizelig en eventueel misselijk en krijgt het koud door de te lage bloeddruk. Je krijgt dan een middel toegediend om de bloeddruk weer te laten stijgen. Dan kan de infuustherapie niet doorgezet worden, ook kan pentoxifylline dan niet in tabletvorm gegeven worden. Er kan dan nog uitgeweken worden naar Gingko Biloba of Asperine in tabletvorm met prednisolon ook in tabletvorm.


Waarom wordt dit niet in Nederland gedaan?

Omdat dit buiten de richtlijnen en protocollen van KNO Nederland valt., men beschouwt dit niet conform de stand van wetenschap en praktijk. En waarom valt dit buiten de richtlijnen en protocollen van KNO Nederland? Omdat het niet bewezen is volgens deze richtlijnen en protocollen van KNO Nederland. Er zijn inderdaad geen placebo tests afgerond. In de vroegere DDR is men daar ooit wel mee begonnen maar erge gevallen hebben ze toen wel het echte middel gegeven. Eerst een placebo en na verloop van tijd het echte middel is geen optie want de behandeling heeft haast: hoe eerder je erbij bent des te beter zijn de succeskansen. Als je eerst iemand een placebo geeft en later het echte middel dan zijn de kansen op herstel zeer verminderd zo niet verkeken voor die persoon. Dus wetenschappelijk bewijs met placebo is niet te doen zonder iemand op zo'n manier als het ware op te offeren. Vraagt u zich eens af: zou u in zo'n situatie eerst een placebo willen?

In Duitstalige landen (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland - gezamenlijk bijna 100 miljoen inwoners) wordt dit desondanks al ± 30 jaar toegepast en de Duitse Bundeswehr heeft goede resultaten bij de toepassing van deze behandeling, zie het artikel uit het Wehrmedizinisch Monatschrift (nummer 1/2011): Explosionstrauma.


Moet ik perse Duits spreken?

Ja, u moet in de regel wel goed Duits kunnen spreken en verstaan. In voorkomende gevallen kunt u ook met Engels wel uit de voeten bij de arts zelf, assistentes is vaak een ander verhaal. Dus enige kennis van het Duits is ook dan vaak wel nodig. In Duitsland is men niet zo gericht op het Engels als in Nederland. Dat kan ook niet anders: bijvoorbeeld Engelstalige TV programma's/films en bioscoopfilms worden nagesynchroniseerd. En in vergelijking met het Nederlands komen in het Duits veel minder woorden van Engelse oorsprong voor. Buiten het Duitse taalgebied zelf wordt trouwens in centraal-Europa als 2e taal meestal Duits gesproken. Bent u niet zo'n talenwonder, dan is begeleiding mogelijk, echter begeleiding houdt meer in dan alleen taal. Zie hiervoor de pagina Begeleiding.


Waar is het? Want ik kan het allemaal zelf wel doen.

Dat kan bij reguliere Duitse KNO artsen, zoals ook op de homepage staat. Maar niet iedere praktijk biedt het aan. Dus van tevoren checken op de website of bellen. U kunt zelf googelen (in het Duits!) of er is een e-book beschikbaar dat u kan helpen om een arts uit te zoeken: E-book naar een Duitse KNO-arts - aanpak en werkwijze (€ 17,-).

Lees ook het gratis ebook voor meer tips en informatie.


Kan het oorsuizen erger worden tijdens de behandeling?

Dit hoeft niet maar is wel mogelijk: als de behandeling aanslaat kunnen gehoorhaartjes in het binnenoor die eerst niet meer functioneerden, weer in het tussenliggende stadium komen van ruisen of piepen. Dit komt dan bovenop de ruis of piep die u al waarnam. Dit is tijdelijk en eigenlijk een goed teken, de behandeling slaat dan wel aan.

Het kan trouwens dat goede en slechte dagen elkaar gaan afwisselen qua geluidsniveau van de klachten.

Let er wel op dat u niet blootgesteld wordt aan hard geluid (meer dan 80 dB) want dat kan een verergering veroorzaken: de gehoorhaartjes zijn gevoelig tijdens de behandeling maar ook erna.


Hoe lang duurt een infuusbehandeling?

Een infuusbehandeling kan tot 10 dagen duren waarbij in de weekenden op tabletten kan worden overgegaan. Dit hangt ook van de arts af. De behandeling kan dus ook in het weekend worden doorgezet. Duur per behandeling hangt af van de hoeveelheid infuusvloeistof; 250 ml duurt ± 45 min. tot een uur en 500 ml dus het dubbele.
u meldt zich iedere dag bij de praktijk voor infuus. Rust en ontspanning is een belangrijke voorwaarde en bespoedigt het herstel.
Er kan ook eerst een behandeling met tabletten volgen als u er snel bij bent, die kunt u thuis doen.


Overnachten of iedere dag naar huis?

Dit hangt natuurlijk af waar u woont. Ik woon ± 80 km van de KNO kliniek af en kon iedere dag naar huis. Woont u verder af dan ± 150 km dan is overnachten wel aan te raden. Hangt er natuurlijk ook vanaf wat u zelf acceptabel vindt en waar u woont in Nederland. Als u bijvoorbeeld in het oostelijke deel van Nederland woont is afstand niet zo'n bezwaar: de Autobahn A31 loopt vlak langs de grens en er is geen snelheidslimiet....


Wanneer komt de nota van de KNO arts?

Er zijn twee mogelijkheden:

Contante betaling na afloop van consult of na afloop van de behandeling. Met pin betalen is bijna nooit mogelijk omdat Duitse patiënten een verzekeringskaart hebben die bij de arts in een reader wordt geplaatst zodat de kosten via een Duitse ziektekostenverzekering gaan. U als Nederlander moet dus contant betalen.

Ofwel de nota komt na enige tijd (kan ook van een overkoepelende organisatie zijn die de nota's van artsen verzorgt - bijvoorbeeld PVS Niedersachsen) en kan met internetbankieren worden overgemaakt. Hieraan zijn geen kosten verbonden want het is een betaling in Euro's binnen de EU. Gebruik dan wel de IBAN en BIC code. Dit is een zogenaamde SEPA betaling.

De eventuele vergoeding eerst naar de eigen bankrekening laten overmaken door de ziektekostenverzekeraar en daarna zelf overmaken naar de Duitse arts of organisatie die de rekeningen van artsen verzorgt.