behandeling acuut oorsuizen in Duitsland

Sylvia kwam 2 weken na het begin van de klachten:
"Al met al gaat het gelukkig weer goed met me. De piep is nagenoeg verdwenen."