Cookie settings

The cookies on this website are disabled.
This decision can be reversed anytime by clicking the below button "Allow Cookies".

Privacy | Disclaimer

Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid: www.oorsuizen.net c.q. www.oorsuizen.webs.com c.q. www.oorsuizen.eu aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele consequenties van het gebruik maken de informatie op deze website en is niet verantwoordelijk voor links van derden. Ondanks het feit dat de geboden informatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld. De inhoud van deze website dient alleen ter informatie welke op grond van eigen ervaringen is samengesteld. Het is uw eigen beslissing, verantwoordelijkheid en risico hiervan gebruik te maken.
www.oorsuizen.net c.q. www.oorsuizen.webs.com c.q. www.oorsuizen.eu stelt zich niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die eventueel ontstaat na gebruik van producten, informatie en/of diensten.

Privacy statement

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Edwin P.J. Bisschop Projects en beschrijft welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe deze worden gebruikt. Inschrijfnummer KvK te Groningen: 04081898.

Dit privacy statement geldt voor de volgende domeinnamen:  www.oorsuizen.net | www.oorsuizen.eu | www.oorsuizen.webs.com

Er worden gegevens van gebruikers verzameld op de volgende manieren:

- informatieverzoek via het contactformulier
- telefonisch contact
- account registratie
- gebruik maken van de dienstverlening
- door gebruik te maken van cookies: zie de cookie policy

Welke informatie wordt verzameld:
 
Het invullen van het contactformulier: naam en e-mail adres.

Besluit u om gebruik te maken van de dienstverlening dan wordt dit uitgebreid naar de NAW (NAW = naam, adres, woonplaats) gegevens, e-mail adres en telefoonnummer. Bij het afnemen van de dienst persoonlijke begeleiding wordt dit uitgebreid naar de geboortedatum en een korte omschrijving van de klachten. De klant vult bovendien nog een begeleidingsovereenkomst in waarin akkoord gegeven wordt voor de voorwaarden en de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de dienstverlening.

Geautomatiseerde gegevens door het gebruik maken van de website welke staan omschreven in de cookie policy.

Doelen van verwerking van persoonsgegevens:

Het kunnen factureren en uitoefenen van de dienstverlening telefonisch advies, bemiddeling en begeleiding i.v.m. behandeling en het regelen van overnachting. Ter plaatse bij de uiteindelijke dienstverleners worden gegevens eveneens geregistreerd in het kader van hun eigen dienstverlening.  Hiervoor zijn de persoonsgegevens onontbeerlijk. Als de gegevens niet worden verstrekt kan de dienstverlening niet uitgevoerd worden.
U kunt eenmaal gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking intrekken maar als de dienst al is uitgevoerd is dit uiteraard niet meer mogelijk. Wilt u in de toekomst niet meer gebruik maken van  de dienstverlening dan kunnen uw gegevens verwijderd worden.

Het aanmaken van een account is nodig om:
te kunnen inloggen in het systeem om zo:
een order te kunnen plaatsen
inzicht in persoonlijke gegevens te krijgen
wijzigen van persoonlijke gegevens.

Het benaderen en wijzigen van de accountgegevens is mogelijk door op het bestelnummer te klikken in de bevestigingsmail. Dan komt u op het besteloverzicht, vervolgens klikt u op de knop terug en dan komt u op het klantaccount.

Eventueel is het mogelijk een twee-traps account authenticatie in stellen. Dit verhoogt de veiligheid.

Het verwijderen van een account (gebruiker) is mogelijk door contact op te nemen en een verzoek tot verwijdering te doen. Dit wordt dan uitgevoerd.

Bewaartermijn:

De gegevens worden bewaard om op onregelmatige basis contact op te kunnen nemen.
Wilt u dit niet dan kunnen uw gegevens worden verwijderd.
Voor wat de financiële administratie betreft geldt een bewaartermijn van 7 jaar (fiscale bewaarplicht).

In zeer uitzonderlijke gevallen kan op grond van de wet en/of op last van de rechter gedwongen worden om gegevens te delen.

De gebruiker kan een klacht indienen bij de Nederlandse privacy toezichthouder.

Vragen over dit privacy- en cookiestatement, of over de wijze waarop gegevens van gebruikers worden verwerkt, kunnen gesteld worden via het contactformulier of het e-mailadres info[at]oorsuizen.net of via telefoonnummer 0626638803.

Dit telefoonnummer is dus alleen voor bovenvermelde administratieve vragen. Inhoudelijke telefonische vragen over (uw) oorsuizen en eventuele behandeling worden alleen na opdracht telefonisch consult beantwoord.

Beveiliging:

De website draait onder Joomla CMS.
De nieuwste versie van Joomla is geïnstalleerd alsmede de nieuwste versie van de extensions waaronder de webshop software Hikashop.
Om als beheerder te kunnen inloggen is een twee-traps authenticatie nodig. De code van de twee-traps verificatie is slechts zeer geringe tijd geldig. Zo kan de kans op hack-pogingen verminderd worden.

Indien de klant dat wenst, kan men later voor de eigen account ook twee-traps verificatie instellen.

Voor cloud backup toepassingen wordt gebruik gemaakt van de diensten van Google. Hierop is een standaard verwerkingsovereenkomst van toepassing.

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder "verkoper" verstaan: de eenmanszaak Edwin P.J. Bisschop Projects. Edwin P.J. Bisschop Projects staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 04081898.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt onder “klant” verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die schriftelijk dan wel anderszins akkoord gaat met onze voorwaarden en met onze aanbieding.

1.3 Onder overeenkomst op afstand wordt verstaan een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

 

Artikel 2. Het toepassingsgebied

2.1 De hiergenoemde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop op afstand van het bedrijf Edwin P.J. Bisschop Projects, en gelden voor alle verkoophandelingen via onze websites, alsmede telefonische bestellingen, bestellingen per fax of schriftelijke bestellingen ter attentie van ons.

2.2 Edwin P.J. Bisschop Projects behoudt het recht de Algemene Verkoopwaarden op ieder moment te wijzigen, op voorwaarde dat de wijziging op de website wordt gepubliceerd.

2.3 De Algemene Voorwaarden zijn te vinden op onze website of indien gewenst op te vragen via ons contactformulier.

 

Artikel 3. Aanbod/Aanvaarding

3.1 Een opdracht geplaatst door de klant is definitief als de klant akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden en als het desbetreffende bedrag is ontvangen op de rekening van Edwin P.J. Bisschop Projects.

Artikel 4. Prijzen

4.1 De productprijzen vermeld op onze website zijn aangegeven in Euro’s, inclusief de geldende BTW en exclusief verzendkosten. Later worden verzendkosten automatisch berekend.

4.2 Edwin P.J. Bisschop Projects behoudt het recht om te allen tijde prijzen te wijzigen.

 

Artikel 5. Toepasselijk recht en geschillen

5.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Edwin P.J. Bisschop Projects partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

5.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

5.3 Bij elk geschil, dat tussen Edwin P.J. Bisschop Projects en de wederpartij mocht ontstaan, is enkel de Rechter te Assen bevoegd.

 

Artikel 6. Verzenden

Zendingen kunnen plaatsvinden d.m.v. brievenbuspost of een standaard pakket. De verkoper is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van postzendingen.

Portokosten die bij de levering van goederen in rekening worden gebracht, behoren tot de vergoeding waarover belasting is verschuldigd.

Hierbij is hetzelfde BTW-tarief van toepassing als dat van die goederen. Dus bij verzending van gehoorbescherming 21%.

Levertijd bedraagt 2 à 3 werkdagen.

 

Artikel 7. Herroepingsrecht

Bij producten:

De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De verkoper mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De bedenktijd gaat in na ontvangst van het product. De klant draagt de verzendkosten voor het retourneren van het product. Tijdens de bedenktijd draagt de klant de zorg voor het product om het product in verkoopbare staat te houden. De verkoper stuurt een bevestiging van het herroepingsverzoek door de klant.

Na ontvangst zullen de aankoopkosten en de initiële verzendkosten worden gerestitueerd aan de klant door middel van het door de klant gebruikte betaalmiddel.

Gehoorbescherming is een product dat om hygiënische reden niet door een andere persoon hergebruikt kan worden. Ook de Alpine Clean kan niet hergebruikt worden omdat na gebruik de inhoud niet meer klopt. Derhalve zijn deze producten verzegeld. Als de verzegeling is verbroken vervalt het recht om het product te retourneren.

Bij diensten:

De uitvoering van de diensten vindt plaats binnen de herroepingsperiode van 14 dagen gezien de aard van de werkzaamheden. Klant verklaart af te zien van het herroepingsrecht. De voorwaarden staan vermeld bij de desbetreffende dienstverlening en in geval van begeleiding, de begeleidingsovereenkomst.

 

Artikel 8. Wijzigingen en links van derden op deze website

Oorsuizen.net behoudt zich het recht voor om wijzigingen, veranderingen en toevoegingen te plaatsen op elk tijdstip en zonder voorafgaande waarschuwing.

Oorsuizen.net is niet verantwoordelijk voor consequenties m.b.t. het gebruik maken van informatie op deze website alhoewel deze met grote zorgvuldigheid is samengesteld.

Oorsuizen.net is niet verantwoordelijk voor inhoud, beschikbaarheid en veiligheid van links van derden geplaatst op deze website.

Cookie policy

Privacy en cookies

Oorsuizen.net maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegezonden, zodat verschillende opvragingen van pagina’s van de website kunnen worden gecombineerd en het gedrag van gebruikers kan worden geanalyseerd. De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat ze cookies accepteren. U kunt uw browser echter alle cookies laten weigeren of laten waarschuwen wanneer er een cookie verzonden wordt. Dit laatste kan de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website beperken.

Het verwijderen van cookies kan door dit in de browser te doen. Bijvoorbeeld de browser kan zo worden ingesteld dat bij het sluiten alle cookies worden verwijderd. Raadpleeg hiervoor de help functie van de browser.

Deze website houdt voor alle bezoekers bij welke pagina’s ze bezoeken. De bezoekgegevens van alle bezoekers samen helpt om de website te verbeteren. Voor het verzamelen van bezoekgegevens gebruiken we onder andere Google Analytics.

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren en om content en advertenties te gebruiken, om functies voor social media te bieden, om bezoeken en verkopen bij affiliates te kunnen registreren en om ons websiteverkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse.

Wanneer u een account heeft en inlogt op de website, dan ontvangt uw browser meer cookies. Deze cookies bevatten onder andere sessie-informatie en cookies om een gebruiker bij een volgend bezoek te herkennen zonder dat men hoeft in te loggen.

De website bevat advertenties die worden aangeleverd door het Amerikaanse bedrijf Google. Hierbij worden door Oorsuizen.net gegevens over het gebruik van de website gedeeld met Google via cookies en andere technieken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website aan Oorsuizen.net te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Meer informatie over hoe Google uw gegevens gebruikt vindt u hier.

Google Analytics

Oorsuizen.net  gebruikt Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Oorsuizen.net te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven. Door op akkoord te klikken in de cookie-melding die verschijnt als u op de website komt geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.